Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Ønsker du en tilrettelagt arbeidsplass? Varig tilrettelagt arbeid er for deg som har, eller venter på å få, uføretrygd.

Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset din yteevne, og som kan bidra til å utvikle dine ressurser. Hovedvirksomheten vår er arbeidsoppgaver som utføres på oppdrag fra blant annet Nordic Outdoor, Redcord, Norsafe, Agder Energi og Roadworks. Vi har mekanisk verksted, snekkerverksted og en monteringsarena som gjør at vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver. Vi designer og lager egne produkter til eget utsalg og leverer til eksterne utsalgssteder.

En varig tilrettelagt arbeidsplass er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ordinær bedrift.

Får du en varig tilrettelagt jobb, beholder du din uføretrygd etter folketrygdloven og i tillegg får du utbetalt lønn.

For deltakere i VTA-tiltaket er hovedfokus i hverdagen arbeid/arbeidsaktiviteter. Arbeid er helsefremmende. Det å ha en arbeidsplass gir tilhørighet, fellesskap og økt livskvalitet. Vi har stort fokus på trivsel og mestring.

Dersom du ønsker en varig tilrettelagt jobb hos oss, ta kontakt med din veileder i NAV. Ønsker du mer informasjon om tilbudet, eller å komme på et uforpliktende besøk, kontakter du avdelingsleder for VTA, Merete de Vibe Kittelsen. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.