Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er for deg som har, eller venter på å få, uføretrygd og som ønsker eller har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset din yteevne som kan bidra til å utvikle dine ressurser. Hovedvirksomheten vår er arbeidsoppgaver som utføres på oppdrag fra blant annet Nordic Outdoor, Redcord, Norsafe, Agder Energi og Roadworks. Vi har i tillegg til mekanisk avdeling også et snekkerverksted som gjør at vi kan ta ulike snekkeroppdrag, og vi lager også egne produkter.

En varig tilrettelagt arbeidsplass er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ordinær bedrift.

Får du en varig tilrettelagt jobb, beholder du din uføretrygd etter folketrygdloven og i tillegg får du utbetalt lønn.

For deltakere i VTA-tiltaket er hovedfokus i hverdagen arbeid / arbeidsaktiviteter. Vi fokuserer på at aktivitet er helsefremmende, at en arbeidsplass gir tilhørighet og fellesskap og at arbeid er en av nøklene til god livskvalitet. Vi har også stort fokus på trivsel og mestring.

Dersom du ønsker en varig tilrettelagt jobb hos oss, tar du kontakt med din veileder i NAV. Ønsker du mer informasjon om tilbudet, eller å komme på et uforpliktende besøk, kontakter du fagansvarlig for VTA, Merete de Vibe Kittelsen. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.