VISJON

Vi Ser Muligheter

Formål

Mølla Vekst tilbyr arbeidsmarkedstiltak og andre aktiviteter til personer med ulike bistandsbehov.
Vi ønsker å gi den enkelte opplevelse av mestring og utvikling.
Gjennom arbeid og aktivitet bidrar vi til økt livskvalitet og vekst.
Bedriften møter krav og behov fra NAV, eierkommune og andre samarbeidspartnere.
På denne måten oppnås gode resultater tilpasset den enkelte.

Våre verdier

Verdifull – Alle er verdifulle og har noe positivt å bidra med

Engasjert – Vi skaper engasjement som fremmer entusiasme og jobbglede, samhold og respekt

Kompetanse – Gjennom kompetanse skal alle ha mulighet for økt livskvalitet og personlig vekst

Stolt – Vi er stolte av oss selv, hverandre og vår arbeidsplass

Trygg og Trivelig – Mølla vekst skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for alle

Historikk

I 1989 kom de første ekstraordinære sysselsettingstiltakene i gang ved Mølla Verksted i regi av Froland kommune. Dette var arbeid for trygd og praksisplasser.

Fra 1994 kom flere statlige tiltak på plass og ved Mølla Vekst var det KAJA (kompetanse, arbeidstrening, jobbskaping for arbeidsledige), YFP (yrkesforberedende praksisplass for ungdom uten jobb eller utdanningstilbud), Attføring, Læring og Arbeid for sosialstønad. Deltakerne var utplassert i forskjellige kommunale avdelinger. En gruppe arbeidet med « Fladbånninger» dreiing, dekor og markedsføring.

 

 • 1997: Flyttet Mølla Verksted til eget bygg på Stimoen og hadde nå oppdrag for blant annet Durapart
 • 1999: Mølla Vekst ble et eget aksjeselskap med Froland kommune som eneaksjonær.
 • 2003: Var det 15 VTA plasser
 • 2014: Mekanisk avdeling blir etablert
 • 2014: Oppstart av tiltaket Aktiv I Froland
 • 2016: Byttet navn til Mølla Vekst
 • 2016: Oppfølging og avklaring (Avsluttet høsten 2019)
 • 2016: APS-tiltaket (avsluttet våren 2017)
 • 2016: Oppstart Aktivitetssenteret 
 • 2018/2019: 27 VTA plasser
 • 2020: Innflytting i nytt bygg i Nidelvveien 43