Aktivitetssenter

Mølla Vekst tilbyr gjennom aktivitetssenteret individuelt tilrettelagte arbeidsrelaterte aktiviteter.
På aktivitetssenteret er hovedfokus å gi deltakerne mulighet til å vedlikeholde og utvikle evner og ferdigheter med størst mulig grad av selvstendighet. Vi jobber for å gi deltakerne en meningsfylt og god hverdag.
Vi kan tilby individuell tilrettelegging av aktiviteter både arbeidsrelatert og andre oppgaver som fremmer livskvalitet og mestring. Alle deltakerne får individuelle tilpasninger utfra behov og dagsform.
Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Froland Kommune eller avdelingsleder for Aktivitetssenteret, Silje E. Korsvik. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.