Aktivitetssenter 

Aktivitetssenteret er for personer med psykisk utviklingshemming, som hovedregel fra fylte 18 år og fram til 67 år, som trenger større grad av tilrettelegging og oppfølging enn det som kreves for Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

På Aktivitetssenteret jobber vi med å gi deltakerne mulighet til å vedlikeholde og utvikle evner og ferdigheter med størst mulig grad av selvstendighet. Vi jobber også for å gi deltakerne en meningsfylt og god hverdag.

Vi kan tilby individuell tilrettelegging av aktiviteter både arbeidsrelaterte og andre oppgaver som fremmer livskvalitet og mestring. Alle deltakerne får individuelle tilpasninger utfra behov og dagsform.

Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte NAV eller avdelingsleder for Aktivitetssenteret, Silje Korsvik. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.