Aktiv i Froland (AIF) 

Aktiv i Froland er for deg mellom 18 og 29 år som har, eller venter på å få, økonomisk sosialhjelp.

Vi kan tilby aktiviteter som kan bidra til å utvikle dine ressurser og veilede deg i prosessen mot jobb og utdanning. Hovedvirksomheten vår er delt opp i ulike hovedaktiviteter: Karriereveiledning/utvikling av karrierekompetanse, jobbformidling og arbeidspraksis.

Vi gir individuell hjelp til hver enkelt deltaker for å bidra til at deltaker tar riktige valg, samt øke deltakers karrierekompetanse. Det vil si at vi blant annet bidrar med CV-oppsett, skrive søknader og intervjutrening. Vi har også et tett samarbeid med lokalt næringsliv, og hjelper deltaker ut i en praksisplass. Målet er at dette skal gi arbeidserfaring, ferske referanser og bidra til at deltaker kommer inn i ordinært arbeidsliv.

Dersom du ønsker en plass i AIF, ta kontakt med NAV. Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte fagansvarlig for AIF, Trine Søberg Saxlund. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.