Tiltak

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er for deg som har, eller venter på å få, uføretrygd og som ønsker eller har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset din yteevne som kan bidra til å utvikle dine ressurser. Hovedvirksomheten vår er arbeidsoppgaver som utføres på oppdrag fra blant annet Nordic Outdoor, Redcord, Norsafe, Agder Energi og Roadworks. Vi har i tillegg til mekanisk avdeling også et snekkerverksted som gjør at vi kan ta ulike snekkeroppdrag, og vi lager også egne produkter.

En varig tilrettelagt arbeidsplass er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ordinær bedrift.

Får du en varig tilrettelagt jobb, beholder du din uføretrygd etter folketrygdloven og i tillegg får du utbetalt en bonuslønn.

For deltakere i VTA-tiltaket er hovedfokus i hverdagen arbeid / arbeidsaktiviteter. Vi fokuserer på at aktivitet er helsefremmende, at en arbeidsplass gir tilhørighet og fellesskap og at arbeid er en av nøklene til god livskvalitet. Vi har også stort fokus på trivsel og mestring.

Dersom du ønsker en varig tilrettelagt jobb hos oss, tar du kontakt med din veileder i NAV. Ønsker du mer informasjon om tilbudet, eller å komme på et uforpliktende besøk, kontakter du fagansvarlig for VTA, Merete de Vibe Kittelsen. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er for personer med psykisk utviklingshemming, som hovedregel fra fylte 18 år og fram til 67 år, som trenger større grad av tilrettelegging og oppfølging enn det som kreves for Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

På Aktivitetssenteret jobber vi med å gi deltakerne mulighet til å vedlikeholde og utvikle evner og ferdigheter med størst mulig grad av selvstendighet. Vi jobber også for å gi deltakerne en meningsfylt og god hverdag.

Vi kan tilby individuell tilrettelegging av aktiviteter både arbeidsrelaterte og andre oppgaver som fremmer livskvalitet og mestring. Alle deltakerne får individuelle tilpasninger utfra behov og dagsform.

Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte NAV eller avdelingsleder for Aktivitetssenteret, Silje Korsvik. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.

Aktiv i Froland (AIF)

Aktiv i Froland er for deg mellom 18 og 29 år som har, eller venter på å få, økonomisk sosialhjelp.

Vi kan tilby aktiviteter som kan bidra til å utvikle dine ressurser og veilede deg i prosessen mot jobb og utdanning. Hovedvirksomheten vår er delt opp i ulike hovedaktiviteter: Karriereveiledning/utvikling av karrierekompetanse, jobbformidling og arbeidspraksis.

Vi gir individuell hjelp til hver enkelt deltaker for å bidra til at deltaker tar riktige valg, samt øke deltakers karrierekompetanse. Det vil si at vi blant annet bidrar med CV-oppsett, skrive søknader og intervjutrening. Vi har også et tett samarbeid med lokalt næringsliv, og hjelper deltaker ut i en praksisplass. Målet er at dette skal gi arbeidserfaring, ferske referanser og bidra til at deltaker kommer inn i ordinært arbeidsliv.

Dersom du ønsker en plass i AIF, ta kontakt med NAV. Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte fagansvarlig for AIF, Trine Søberg Saxlund. Kontaktinformasjon finner du under ansatte.